ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,041

บ่อน้ำร้อนบ้านหนองแห้ง

เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติไม่ใหญ่มากนัก มีสองบ่อ มีธารน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีน้ำเดือดอยู่ตลอดเวลา ยังไม่มีที่บริการอาบน้ำแร่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้เพียงเที่ยวชม ทดลองต้มไข่ หรือแช่เท่าได้เท่านั้น

การเดินทาง

อยู่เขตบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน ห่างจากอ.ประมาณ 25 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 108 (ขุนยวม-แม่ลาน้อย) แยกซ้ายบริเวณหลักกม.ที่ 174 ข้างโรงเรียนบ้านหนองแห้งตรงเข้าไป 1 กม. (เป็นทางลูกรัง)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --