ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 749

วนอุทยานแก้วโกมล

วนอุทยานแก้วโกมล วิศวกรเหมืองแร่ที่มาตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่ของเอกชน เป็นผู้ค้นพบถ้ำแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยเข้าไปตามโพรงถ้ำใต้ภูเขา และพบผลึกแคลไซต์ที่บริสุทธิ์สวยงามมากภายในถ้ำ ต่อมาทรัพยากรธรณีได้ปรับปรุงทางเข้าถ้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ทำการระเบิดปากถ้ำให้กว้างขึ้น ฉีดซีเมนก่อโครงเหล็กยึดเพดานถ้ำให้มั่นคง พร้อมทั้งสร้างทางเดินและบันไดคอนกรีต ติดตั้งโคมไฟ และระบบระบายอากาศที่กลมกลืนกับธรรมชาติของถ้ำ บริเวณถ้ำแก้วโกมลได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแก้วโกมล เมื่อ พ.ศ.2538 อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --