ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 727

น้ำตกแม่ยวมหลวง

น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตัวน้ำตกไม่สูงมากนัก เต็มไปด้วยโขดหินขนาดใหญ่ซึ่งมีเฟินและมอสส์ปกคลุม สายน้ำเกิดจากลำห้วยที่ไหลลงแม่น้ำยวม บรรยากาศร่มรื่น พร้อมแวดล้อมด้วยป่าดิบชื้น อีกทั้งต้องเดินแยกจากเส้นทางไปทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอราวประมาณ 500 เมตร ผ่านป่าไผ่ลัดเลาะไปตามลำห้วย ทางเข้าน้ำตกอยู่ตรงทางโค้งขึ้นเนินพอดี หาที่จอดรถยาก หากแวะเที่ยวต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --