ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,250

วัดม่วยต่อ เมืองแม่ฮ่องสอน

วัดม่วยต่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน อ. ขุนยวม คำว่า ม่วยต่อ เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่าพระธาตุ ชื่อวัดจึงแปลว่าวัดพระธาตุนั่นเอง ในวันขึ้น 10-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ทางวัดจะมีงานประเพณีเขาวงกด หรือที่ภาษาไทใหญ่เรียกว่างานปอยหวั่งกะป่า ถือเป็นงานประจำปีงานใหญ่ที่สุดของวัด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --