ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 706

เลเจนด์ สยาม

เลเจนด์ สยาม

เลเจนด์ สยาม เป็นเมืองแห่งตำนานอารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย ที่นำเสนอตำนาน วิถีชีวิตและอารยะธรรมอันภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆเต็มรูปแบบแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จุดหมายปลายทางจุดสำคัญของเมืองพัทยาที่ทุกคนต้องเยี่ยมชม เป็นโชว์รูมของประเทศที่นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เผยแพร่สู่เวทีโลก ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สินค้า อาหารคาวหวาน การละเล่น การร้องรำ อันเป็นรากเหง้าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นชาติของไทย


ตระการตาไปกับซุ้มประตูยักษ์คู่ “ทศกัณฐ์” และ “สหัสเดชะ” ยิ่งใหญ่ สูงที่สุด แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

จุดกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป

จุดกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป

บรรยากาศ คล้ายๆงานวัด

บรรยากาศ คล้ายๆงานวัด

ด้านหน้า เลเจนด์ สยาม

ด้านหน้า เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

รุูภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

รุูภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ภาพมุมสูง บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

รุูป

รุูป

เลเจนด์ สยาม

เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

เล่นไวกิ้งปลาอานนท์

เล่นไวกิ้งปลาอานนท์

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

บ้านแม่นาค ที่โซนไทยอารยะ

ม้าหมุนสัตว์ป่าหิมพานต์

ม้าหมุนสัตว์ป่าหิมพานต์

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

สะพานข้ามไปเรือนไทย

สะพานข้ามไปเรือนไทย

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ร้านตัดผมสมัยก่อน

ร้านตัดผมสมัยก่อน

ร้านขายขนมย้อนยุค

ร้านขายขนมย้อนยุค

ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน

ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

บรรยากาศ เลเจนด์ สยาม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --