ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,672

เรือจักรีนฤเบศร

เรือจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวในขณะนี้ของราชนาวีไทยและอาเซียน ประจำการในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ เป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน ขึ้นระวางประจำการเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตามวันและเวลาที่กำหนดด้วย ภายในเรือจักรีนฤเบศรประกอบด้วยห้องต่างๆ ทั้งส่วนที่ใช้ปฏิบัติงาน และห้องพัก รวมกว่า 600 ห้อง โดยมีส่วนหลักๆ ดังนี้
 • สะพานเดินเรือ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของเรือ
 • หอบังคับการบิน
 • ห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ห้องอุตุนิยมวิทยา
 • ห้องควบคุมดาดฟ้าบิน
 • ห้องบรรยายสรุปการบิน
 • ห้องศูนย์ยุทธการ
 • ห้องครัว
 • โรงพยาบาล ขนาด 15 เตียง มีส่วนสำคัญคือห้องผ่าตัด ทันตกรรม และเอกซเรย์


เรือรบจักรีนฤเบศร

เรือรบจักรีนฤเบศร

บริเวณภายในของเรือรบจักรีนฤเบศร

เรือรบจักรีนฤเบศร

ลานเครื่องบินขึ้น - ลง บนเรือรบจักรีนฤเบศร

เรือรบจักรีนฤเบศร

เรือรบจักรีนฤเบศร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --