ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,561

หาดตายาย

หาดตายาย

หาดตายาย เป็นหาดเล็กๆ ไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะล้าน มีขนาดเล็กมาก ซึ่งเราสามารถเดินจากฝากฝากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที

 

เนื่องจากหาดตายายเป็นหาดขนาดเล็ก จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวหาดตายาย

เนื่องจากหาดตายายเป็นหาดขนาดเล็ก จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวหาดตายาย

บริเวณหาดตายาย โดยเป็นหาดที่มีขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะล้าน

บริเวณหาดตายาย โดยเป็นหาดที่มีขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะล้าน

หาดตายาย

หาดตายาย

บรรยากาศบนชายหาดตายาย

บรรยากาศบนชายหาดตายาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --