ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,043

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม   คือ  ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ และความหมายในด้านนามธรรม  ได้สะท้อนและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและ ปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุนโลก   และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ปรัญชาในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นสู่โลกหน้าในอุดมคติ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม     ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้อุบัติขึ้นจากความสำนึกของคนตะวันออก  ที่ว่าความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับพันปีเป็นสิ่งที่จรรโลงโลกมาได้ด้วยสัจธรรมทางศาสนา  และปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่ เนื้อหา และความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ด้วยความอหังการ์หากได้นำเอาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในศาสนา  และปรัชญา  และศิลปกรรม
มาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
 
ปราสาทไม้สัจธรรม ได้รับรางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นครื่องการันตีความอัจจรรย์การสร้าง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปราสาทไม้สัจธรรม เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand 

หมายเหตุ :
- นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชม 500 บาท ราคาคนไทยและต่างชาติราคาเดียว
- มีกำหนดเข้าชมเป็นรอบ
- เปิดบริการ 8.00 น. - 18.00 น. (ทุกวัน)

ป้ายปราสาทสัจธรรม

ป้ายปราสาทสัจธรรม

ด้านหน้าตัวปราสาทสัจธรรม

ด้านหน้าตัวปราสาทสัจธรรม

นั่งรถม้า ชมบรรยากาศ

นั่งรถม้า ชมบรรยากาศ

ภาพมุมสูงปราสาทสัจธรรม

ภาพมุมสูงปราสาทสัจธรรม

ภาพมุมสูงปราสาทสัจธรรม

ภาพมุมสูงปราสาทสัจธรรม

มองเห็นสะพานยื่นออกไปทะเล

มองเห็นสะพานยื่นออกไปทะเล

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --