ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,443

อุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก

ผู้ที่ริเริ่มสร้าง "อุทยานสามก๊ก" คือคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง หนึ่งในนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยคุณเกียรติมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจีน เพื่อเป็นที่ศึกษาหาความรู้และดื่มด่ำกับความสวยงาม นอกจากนี้แล้ว คุณเกียรติยังตั้งเจตนารมณ์ที่จะใช้สถานที่แห่งนี้หารายได้เพื่อที่จะตอบแทนแก่สังคมและแผ่นดินไทย

คุณเกียรติได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 โดยยังมิทันได้สร้างสถานที่แห่งนี้ คุณชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง บุตรชายคนโตเป็นผู้สานฝันของคุณพ่อจนเป็นผลสำเร็จ โดยทำการก่อสร้างอุทยานสามก๊กเมื่อปี 2538 สร้างเสร็จในปี 2543 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2545

ป้ายบริเวณด้านหน้าของอุทยานสามก๊ก

ป้ายบริเวณด้านหน้าของอุทยานสามก๊ก

บรรยากาศภายในอุทยานสามก๊ก

บรรยากาศภายในอุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก

กำแพงบริเวณทางเดินจะเป็นภาพที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ

กำแพงบริเวณทางเดินจะเป็นภาพที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ

อุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก

ภาพบรรยากาศรอบๆ อุทยานสามก๊ก

ภาพบรรยากาศรอบๆ อุทยานสามก๊ก

จุดชมวิวด้านบนของ อุทยานสามก๊ก

จุดชมวิวด้านบนของ อุทยานสามก๊ก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --