ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,333

เมืองจำลอง

เมืองจำลอง

งานจำลองสถานที่สำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศ ย่อลงในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 สถานที่สำคัญของไทยมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ เช่น พระปรางค์สามยอด วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระปรางวัดอรุณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สะพานพระราม 9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ สถานที่ของต่างประเทศ เช่น หอไอเฟล หอเอนปิซา เทพีเสรีภาพ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สะพานลอนดอน ฯลฯ เมืองจำลองเริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และเปิดให้ชมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529

 

ยักษ์ด้านหน้าของเมืองจำลอง

ยักษ์ด้านหน้าของเมืองจำลอง

ยักษ์ด้านหน้าของเมืองจำลอง

ยักษ์ด้านหน้าของเมืองจำลอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --