ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,580

หมู่เกาะไผ่

ปัจจุบัน หมู่เกาะไผ่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปเอง

หมู่เกาะไผ่ มีด้วยกัน ห้าเกาะ

สิ่งที่น่าสนใจ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีช่องกระโจมไฟตั้งอยู่บนยอดเขา มีหาดทรายให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำ สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --