ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,684

เขาพัทยา

เขาพัทยา

เขาพระบาทหรือเขาพัทยา เป็นภูเขาเตี้ย ๆ อยู่ระหว่างพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน มีทางลาดยางขึ้นไปจนถึงยอดเขา มี "สวนเฉลิมพระเกียรติ" เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ประดับด้วยไม้ดอกนานาชนิด จึงมีผู้นิยมมาวิ่งออกกำลังกายบนยอดเขามีพระพุทธสุโขทัยชลทานซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย และพระรูปจำลองพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุ ส.ทร. 5 ของกองทัพเรือ นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองพัทยาและอ่าวพัทยา โดยเฉพาะเวลากลางคืน แสงไฟของเทืองจะสว่งไสวสวยงามน่าชม

 

กรมหลวงชุมพร

กรมหลวงชุมพร

กราบไหว้กรมหลวงชุมพร

กราบไหว้กรมหลวงชุมพร

จุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ กับวิวด้านบน

จุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ กับวิวด้านบน

จุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ กับวิวด้านบน

จุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ กับวิวด้านบน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --