ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,395

พัทยาเหนือ

พัทยาเหนือ

มากมายมีโรงแรมระดับห้าดาว บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบกว่า โซนพัทยากลางและพัทยาใต้ เริ่มเขตพัทยาเหนือแถววงเวียนปลาโลมาตลอดแนวถนนเลียบชายหาดขนานกันไปจรดถนนพัทยากลาง(เลย รร.ฮาร์ดร็อคพัทยาไปหน่อย)

 

 

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

ภาพมุมสูง พัทยาเหนือ

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

เดินเล่นริมชายหาดพัทยาเหนือ

เดินเล่นริมชายหาดพัทยาเหนือ

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

บรรยากาศหน้าชายหาดยามเย็น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --