ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,378

บ่อกวางทอง

อยู่ที่วัดบ่อกวางทอง ตำบลกวางทอง ถือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และนอกจากนี้ ยังมีพระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาล องค์พระยาว 29 วา 9 ศอก 8 นิ้ว สูง 8.3 วา

 

ประวัติ(ตำนานเล่าขาน)

เมื่อสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้เป็นป่า มีสัตว์ชุกชุม ชาวบ้านก็จะเข้ามาล่าสัตว์ และตั้งค่ายพักแรมบนลูกเขาเล็ก ๆ ต่อมามีพรานล่าเนื้อคนหนึ่งได้ยิงกวาง ซึ่งมีลักษณะสีผิวเหลือง เมื่อกวางถูกยิงก็วิ่งหนีมาถึงโขดหิน ซึ่งเป็นลูกเขาเล็ก ๆ มีบ่อน้ำอยู่บนโขดหิน พอกวางได้กินน้ำนั้นก็มีพละกำลังมากมายหายจากอาการบาดเจ็บ สามารถหลบหนีจากการล่าของนายพรานได้ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อพื้นที่แถบนี้ว่า “บ้านบ่อกวางทอง” ซึ่งปรากฏหลักฐานไว้ คือ รอยเท้ากวาง 

 

 

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --