ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,006

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน เป็นเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งในสมัยหริภุชัย เชื่อกันว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้าขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพามังรายชวงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ โบราณสถานที่สําคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน,วัดท่าก้าน พระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ และศิลาแลง โบราณวัตถุมีพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา และพระพิมพ์จํานวนมาก นอกจากนั้น ยังพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผา


เจดีย์โบราณในเวียงท่ากานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1,000 ปีไหลายน้ำโบราณทางเข้าสำนักงานบริเวณโบราณสถานการก่อสร้าง โดยใช้อิฐโบราณที่เรียงตัวกันสวยงาม


สิ่งก่อสร้าง ลักษณะเป็นลานกว้าง ก้อนหินโบราณ และสิ่งก่อสร้างโบราณ

 

การเดินทาง

ห่างจากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร ผ่านอําเภอสันป่าตองแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --