ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,670

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน เป็นเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งในสมัยหริภุชัย เชื่อกันว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้าขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพามังรายชวงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ โบราณสถานที่สําคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน,วัดท่าก้าน พระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ และศิลาแลง โบราณวัตถุมีพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา และพระพิมพ์จํานวนมาก นอกจากนั้น ยังพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผา

 
เจดีย์โบราณในเวียงท่ากาน

เจดีย์โบราณในเวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน โบราณสถาน 1,000 ปี

เวียงท่ากาน โบราณสถาน 1,000 ปี

การก่อสร้าง โดยใช้อิฐโบราณที่เรียงตัวกันสวยงาม

การก่อสร้าง โดยใช้อิฐโบราณที่เรียงตัวกันสวยงาม

รุูปสิ่งก่อสร้าง ลักษณะเป็นลานกว้าง

รุูปสิ่งก่อสร้าง ลักษณะเป็นลานกว้าง

บริเวณโบราณสถาน

บริเวณโบราณสถาน

ทางเข้าสำนักงาน

ทางเข้าสำนักงาน

แจกันลายน้ำโบราณ

แจกันลายน้ำโบราณ

ก้อนหินโบราณ และสิ่งก่อสร้างโบราณ

ก้อนหินโบราณ และสิ่งก่อสร้างโบราณ

การเดินทาง

ห่างจากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร ผ่านอําเภอสันป่าตองแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --