ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,955

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง คำว่า ม่อน เป็นภาษาคำเมืองที่หมายถึง เนินเขาหรือดอย ส่วนคำว่า จอง ก็เป็นภาษาคำเมืองจะออกเสียงว่า จ๋อง หมายถึง ลักษณะจั่ว สามเหลี่ยมที่สูงที่สุด ดอยม่อนจอง ยอดเขาที่สูงที่สุดของ ดอยม่อนจอง เรียกว่า หัวสิงห์ มีลักษณะคล้ายหัวสิงโต สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตร ในอดีตดอยม่อนจอง เป็นดินแดนแห่งสรรพสิ่ง ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรี เช่นกว่างผา หรือ มาเทวดาและเลียงผารวมทั้งโขลงช้างป่า ซึ่งในปัจจุบันหาชมได้ยาก

จุดที่น่าสนใจ การชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามในช่วงหน้าหนาว เป็นชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง และนักท่องเที่ยวที่แวะมา ดอยม่อนจอง จะมามาในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม ก็คือกุหลาบพันปี หรือชื่อเฉพาะว่าคำแดงที่กำลัง ออกดอกแย้มกลีบบานสะพรั่ง


บรรยากาศบนดอยม่อนจองท้องฟ้าแจ่งสุดๆเนินเขาหญ้าขึ้นปกคุม อย่างสวยงามท้องหญ้าที่สวยงาม และท้องฟ้าสีสวยสดใสบรรยากาศดีมากๆลมพัดหญ้า พริวไหว สวยมากจุดสูงสุดดอยม่อนจอง 1929 ม. จากระดับน้ำทะเลตรงนี้ใจหายแว๊บๆทุ่งหญ้าที่ดอยม่อนจอง ลมพัดมาแต่ละทีสวยงามมากๆ


ทุ่งหญ้าที่ดอยม่อนจอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --