ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 443

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏในงานต่าง ๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมไว้ด้วยกัน มีนิทรรศการจัดแสดง 13 ห้อง และนิทรรศการหมุนเวียน 5 ห้อง

เนื่องจากชาวล้านนามีรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน ภายใต้เอกลักษณ์ความงดงาม ภายนอกนั้นได้แฝงความหมายภายในที่สะท้อนถึงคติความเชื่อ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวล้านนา ผลผลิตต่างๆเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวง (เดิม) บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในย่านกลางเวียงเชียงใหม่ เมืองแห่งประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ข่วงแก้วล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ข่วงแก้วล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายในวิหาร

ภายในวิหาร

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา

พระพุทธรุปปูนปั้น

พระพุทธรุปปูนปั้น

ห้องแสดง

ห้องแสดง

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --