ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 427

ถนนนิมมานเหมินทร์

ถนนนิมมานเหมินทร์

ถนนนิมมานเหมินท์ หรืออ่านว่า (นิม–มาน–เห–มิน) เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสายหนึ่งของ อ.เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เชื่อมระหว่างแยกรินคำกับถนนสุเทพ ถนนสายนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่นายกีและนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ แต่ในปัจจุบันถนนนิมมานเหมินท์ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัด เป็นถนนสายที่มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โฮสเท็ล ที่พัก และแหล่งบันเทิงจำนวนมาก ทำให้ถนนสายนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ถนนสายที่ฮิตที่สุดของเชียงใหม่

ร้านชิคๆ

ร้านชิคๆ

ร้านหน้านั่งใน ถนนนิมมานเหมินทร์

ร้านหน้านั่งใน ถนนนิมมานเหมินทร์

ร้านขายของ

ร้านขายของ

ที่พัก ถนนนิมมานเหมินทร์

ที่พัก ถนนนิมมานเหมินทร์

มีร้าน แม็คโดนัลให้บริการ

มีร้าน แม็คโดนัลให้บริการ

ร้านชิคๆ แนวๆ

ร้านชิคๆ แนวๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --