ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,978

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ใกล้กับ วัดอินทขีลสะดือเมือง สร้างขึ้นตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวถึงกษัตริย์สามพระองค์ คือพระสหายทั้งสอง คือ พญางำเมือง เจ้าเมืองพะเยา และ พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) เจ้าเมืองสุโขทัย และ พญามังราย โดยสร้างเป็นพระรูปสามกษัตริย์ประทับเคียงกัน ขณะพิจารณาทำเลเมืองเชียงใหม่ อนุสาวรีย์นี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธฺ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเชียงใหม่

 
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --