ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,235

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงาม สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 เคยเป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และเป็นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่ากลางเวียงในปัจจุบัน หรือ ก็คือสะดือเมืองในอดีตซึ่งมีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นที่ตั้งเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ก่อนที่จะย้ายเสาอินทขิลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มา และที่อาคารส่วนหลังจัดแบ่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

 

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

ป้ายหอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

ป้ายหอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

เป็นธรรมชาติ ดอกไม้สวย พึ่งล่วงจากต้น

เป็นธรรมชาติ ดอกไม้สวย พึ่งล่วงจากต้น

บริเวณทางเข้า หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

บริเวณทางเข้า หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

ป้ายด้านใน หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

ป้ายด้านใน หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --