ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,415

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กของนักสะสมเอกชน ด้านในประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องแมลง และซากแมลงต่างๆ ภายในสถานที่นี้รวบรวมแมลงชนิดต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ แมลงน้ำ ตั๊กแตนชนิดต่างๆ นอกจากแมลงแล้วยังมีหินสะสมสวยงาม พืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่างๆ ไว้ด้วย โดยแมลงต่างๆ จัดเก็บอย่างถูกวิธีตามหลักอนุกรมวิธาน ไฮไลท์ของที่นี่ คือ เป็นแหล่งรวมยุงในประเทศไทยสี่ร้อยกว่าชนิดที่ใช้เวลาสี่สิบกว่าปีในการรวบรวม เพื่องานวิจัยทางการแพทย์


ทางเข้า พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ ป้ายพิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆราคาค่าเช้า 200 บาทผู้ใหญ่ 100 บาาทเด็กบรรยากาศภาคใน พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆมีดีไซน์ เอายุงตัวใหญ่มาเกาะที่รั่วประตูที่จอดรถ พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ทางเข้า พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ทางเข้า พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ป้ายพิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ป้ายพิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ราคาค่าเช้า 200 บาทผู้ใหญ่ 100 บาาทเด็ก

ราคาค่าเช้า 200 บาทผู้ใหญ่ 100 บาาทเด็ก

บรรยากาศภาคใน พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

บรรยากาศภาคใน พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

มีดีไซน์ เอายุงตัวใหญ่มาเกาะที่รั่ว

มีดีไซน์ เอายุงตัวใหญ่มาเกาะที่รั่ว

ประตูรั้ว

ประตูรั้ว

ประตูที่จอดรถ พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ประตูที่จอดรถ พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติรวบรวมแมลงชนิดต่างๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --