ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,594

น้ำตกห้วยแก้ว

น้ำตกห้วยแก้ว

น้ำตกห้วยแก้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 6 กม. เป็นน้ำตกเล็ก ๆ สูงประมาณ 10 ม. น้ำตกห้วยแก้วมีน้ำไหลตลอดปี รอบ ๆ บริเวณก็สวยงามด้วยทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ นอกจากนั้นยังมีที่พักผ่อน นำอาหารไปนั่งรับประทานกันที่ ผาเงิบและวังบัวบาน อันเป็นสุสานแห่งความรัก ของสาวบัวบานผู้ถือรักเป็นสรณะ

ป้ายทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว

ป้ายทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว

บริเวณรอบๆ น้ำตก มีทิวทัศน์ที่สวยงามและพันธุ์ไม้มากมาย

บริเวณรอบๆ น้ำตก มีทิวทัศน์ที่สวยงามและพันธุ์ไม้มากมาย

เป็นน้ำตกเล็ก ๆ สูงประมาณ 10 ม. มีน้ำไหลตลอดปี

เป็นน้ำตกเล็ก ๆ สูงประมาณ 10 ม. มีน้ำไหลตลอดปี

มุมนี้ก็สวยน่าถ่าย

มุมนี้ก็สวยน่าถ่าย

บรรยากาศร่มรื่นน่าไปเที่ยวมาก

บรรยากาศร่มรื่นน่าไปเที่ยวมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --