ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,846

ดอยปุย

ดอยปุย

ดอยปุย เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขาที่สูง 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 24 ของประเทศ มีลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่บางส่วนของอำเภอรอบ ๆ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะหนาวเย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากได้รับไอน้ำจากเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่เกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในพื้นที่อยู่ระหว่าง 10-12 องศาเซลเซียส

บรรยากาศดอยปุย

บรรยากาศดอยปุย

ดอกดาวเรือง ดอยปุย

ดอกดาวเรือง ดอยปุย

เดินชมดอยปุย

เดินชมดอยปุย

บรรยากาศดอยปุย

บรรยากาศดอยปุย

บรรยากาศดอยปุย

บรรยากาศดอยปุย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --