ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,041

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งนี้ ห่างจากพระตำหนักฯ 3 กม. ตั้งอยู่บนดอยปุย เป็นทางลาดยางตลอด หมู่บ้านม้งดอยปุยนี้ เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจยิ่ง นอกจากเราจะเห็นสภาพ ความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ แล้ว และยังสามารถมองเห็น ดอยอินทนนท์เบื้องหน้า ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง

หมู่บ้านม้งดอยปุยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได้สะดวก ทั้งนี้เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง โดยใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 1 ชม.เท่านั้น จึงมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางไปชมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภายในหมู่บ้านยังมี ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งผลิตภายในหมู่บ้าน และนำมาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย


บรรยากาศในตลาดหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งร้านค้าต่างๆของชาวเขาเผ่าม้งสวนดอกไม่ต้นไม้ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุยรถไว้ลงเขา และการละเล่น (ฟอร์มูล่าม้ง)หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งสิ่งประดิษฐ์ ของขาวม้งบริเวณบ้านเรือนของชาวม้งบรรยากาศดีมากๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --