ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,883

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

พระธาตุดอยคำ  ภูเขาที่ตั้งของพระธาตุดอยคำ เป็นป่าเขียวขจีมีทัศนียภาพที่สวยงาม ด้านล่างเป็นสวนราชพฤกษ์ 2549 (พืชสวนโลก) และอยู่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สวนสัตว์กลางคืน)  มีอายุมากกว่า 1,300 ปี เป็นปูชนียสถานสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่

 

วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ

วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ

จุดเชิญนมัสการ พระเจ้าทันใจ

จุดเชิญนมัสการ พระเจ้าทันใจ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

พระปางเปิดโลกหน้าองค์พระธาตุดอยคำ

พระปางเปิดโลกหน้าองค์พระธาตุดอยคำ

ยักษ์ปู่สมเฝ้าทรัพย์

ยักษ์ปู่สมเฝ้าทรัพย์

พระธาตุดอยคำ

พระธาตุดอยคำ

วิหารภายในวัดพระธาตุดอยคำ

วิหารภายในวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

การเดินทาง

ตั้งอยู่บนเกาะเทือกเขาเล็ก ๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --