ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,759

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ  เป็น ตลาดแผงลอย ย่านการค้า ริมประตูท่าแพ ริมฟุตบาท ถนนคนเดินเชียงใหม่ มี สองที่ อีกที่คือ ถนนวัวลาย เปิดเฉพาะวันเสาร์ อยู่แถววัดพระสิงห์ (อ.เมือง) ส่วน ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ เปิดเฉพาะวันอาทิตย์

สำหรับถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถ.ท่าแพ นี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทย สินค้า ได้แก่ เครื่องหัตถกรรม แกะสลัก ภาพวาดสี เสื้อผ้า ของประดับตกแต่งบ้าน เครื่องเงิน กำไลข้อมือ สร้อยคอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ มีอาหารแผงลอยปนอยู่อีกทางด้านของตลาด

 

ประตูท่าแพ

ประตูท่าแพ

ของที่ระลึก

ของที่ระลึก

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ขนมปัง ของทานเล่น

ขนมปัง ของทานเล่น

ขนมปัง ของทานเล่น

ขนมปัง ของทานเล่น

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ของฝาก ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

รุูป

รุูป

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

งานแสดง ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

งานแสดง ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

เดินเล่นหาของทานเล่น

เดินเล่นหาของทานเล่น

ร้านขายของฝาก

ร้านขายของฝาก

เสื้อผ้า ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

เสื้อผ้า ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

แผ่นภาพวาด ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

แผ่นภาพวาด ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ร้านขายของฝาก

ร้านขายของฝาก

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ

กระเป๋าแฮนเมด

กระเป๋าแฮนเมด

เสื้อผ้า

เสื้อผ้า

ของที่ระลึก

ของที่ระลึก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --