ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,221

พระตำหนักภูพิงค์

พระตำหนักภูพิงค์

พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,373.197 เมตร ในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ 400 ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ 200 ไร่ คำว่า “ดอยบวกห้า” เป็นชื่อเรียก ตาม
 คำพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน้ำ ห้าหมายถึงต้นหว้า หมายความว่า ที่ยอดดอยแห่งนี้มี หนองน้ำอุดมไปด้วยต้นหว้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณหนองน้ำนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปีพ.ศ. 2504 และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า
 ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน 2 ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นที่ พระศาสนโสภณ เป็นผู้คิดชื่อถวาย คือ

“พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์” พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็น
เมืองหลวงมาก่อน ผู้คนพลเมืองยังดำรงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะเป็นแผนผังแบบเรือนไทยภาคกลางที่เรียกว่า “เรือนหมู่” มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไทยประเพณีประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูงหลังคาทรงไทย ภายในประกอบไปด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง สำหรับพระราชอาคันตุกะ ตั้งอยู่
คนละด้าน มีเฉลียงใหญ่ และพลับพลาหอนกเป็นที่ประทับทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ ชั้นบนเป็นที่ประทับ ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของมหาดเล็ก และคุณข้าหลวง

ข้อแนะนำเมื่อเข้าชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
- ห้ามส่งเสียงดังหรือก่อความไม่สงบในลักษณะใดๆ
- โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น, เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด

มีบริการเช่าผ้าด้านใน ก่อนเข้าชมบริเวณพระตำหนัก (CLOTH RENTEL)
เสื้อ (Shirt) 20 บาท/Baht
ผ้าถุง (Skirt) 20 บาท/Baht
กางเกง (Pants) 20 บาท/Baht

- ห้ามเข้าแปลงดอกไม้และสนามหญ้า, ห้ามเด็ดดอกไม้
- ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
- ห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด

เวลาเปิด-ปิดของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เวลาเปิด-ปิดของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สวนย่อมภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

สวนย่อมภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ดอกกล้วยไม้สีม่วง

ดอกกล้วยไม้สีม่วง

ดอกไม้สีขาว

ดอกไม้สีขาว

ดอกไม้สีขาว เกสรสีเหลือง

ดอกไม้สีขาว เกสรสีเหลือง

สวนดอกไม้พระตำหนักภูพิงค์ฯ

สวนดอกไม้พระตำหนักภูพิงค์ฯ

ร้านขายน้ำส้มคั้นสดภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

ร้านขายน้ำส้มคั้นสดภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

ร้านขายน้ำส้มคั้นสดภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

ร้านขายน้ำส้มคั้นสดภายในพระตำหนักภูพิงค์ฯ

ตลาดรินถนนภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ตลาดรินถนนภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ร้านขายของฝากที่ระลึกมากมาย

ร้านขายของฝากที่ระลึกมากมาย

ร้านขายของฝากที่ระลึกมากมาย

ร้านขายของฝากที่ระลึกมากมาย

ไม้กระดกน้ำ

ไม้กระดกน้ำ

ค่าธรรมเนียม


ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็กนักเรียน 10 บาท
ชาวต่างชาติ 50 บาท

มีบริการรถไฟฟ้านำเที่ยว ค่าบริการ 300 บาท/คัน (นั่งได้ไม่เิกิน 3 ท่าน)
GOLF CAR SERVICE
300 baht/ car/ 3 Person

การเดินทาง

ระยะเดินทาง

ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร
ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร
ระยะทาง จากพระธาตุดอยสุเทพ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
ระยะทาง จากพระตำหนักภูพิงค์ จนถึงดอยปุย เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

บริการ เช่า รถโดยสาร

บริการเช่ารถโดยสาร (สี่ล้อแดง) หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่
จากสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นไปยังพระตำหนักภูพิงค์ฯ
ค่าบริการเหมารถ ราคาประมาณคนละ 60 บาท (ตกลงราคากับผู้ให้บริการ)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --