ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,302

วัดมหาวัน

วัดมหาวัน

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนเชียงใหม่ในสมัยก่อน ตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดมหาวันว่า เป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้ากาวิละเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชคืน หลังจากที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามายาวนานถึง 200 ปี สิ่งที่น่าสนใจ พระเจ้าโต หรือ วิหารหลวง ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลปกรรมแบบพม่า

 

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

วัดมหาวัน

วัดมหาวัน

วัดมหาวัน

วัดมหาวัน

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

ปล่อยโคม วัดมหาวัน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --