ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,381

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามังรายเมื่อราวปี พ.ศ. 1839 และได้บูรณะเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้ากือนา เป็นวัดที่มีอนาเขตกว้างขวาง มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นแนวยาวคล้ายกำแพงมีเจดีย์ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ปัจจุบันปรับปรุงบริเวณเป็นสวนพุทธธรรม ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์

 

 

จุดที่เป็นอุโมงค์

จุดที่เป็นอุโมงค์

บรรยากาศรอบๆ วัดอุโมงค์

บรรยากาศรอบๆ วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

ภาพวาด

ภาพวาด

ด้านหน้า วัดอุโมงค์

ด้านหน้า วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปปูนปั้น

พระพุทธรูปปูนปั้น

ทางเข้า วัดอุโมงค์

ทางเข้า วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

พระพุทธรูปภายใน วัดอุโมงค์

เจดีย์ในวัดอุโมงค์

เจดีย์ในวัดอุโมงค์

เจดีย์ในวัดอุโมงค์

เจดีย์ในวัดอุโมงค์

ทางเข้า วัดอุโมงค์

ทางเข้า วัดอุโมงค์

 วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

รอบๆ วัดอุโมงค์

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพไม้แกะสลัก

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

ภาพวาด วัดอุโมงค์

 วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

พิพิธภัณฑ์  วัดอุโมงค์

พิพิธภัณฑ์ วัดอุโมงค์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --