ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,875

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร(พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่ เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นสามัญ  ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 1998 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด

 

 

วัดเจ็ดยอด ภาพมุมสูง

วัดเจ็ดยอด ภาพมุมสูง

ประตูทางเข้าวัดเจ็ดยอด

ประตูทางเข้าวัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ภาพมุมสูง

วัดเจ็ดยอด ภาพมุมสูง

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

ต้นไม้ วัดเจ็ดยอด

ต้นไม้ วัดเจ็ดยอด

พระเจดีย์ วัดเจ็ดยอด

พระเจดีย์ วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --