ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,100

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง เป็นชุมชนโบราณ ซึ่งมีร่องรอยของเนินดิน สระน้ำ หินชิ้นส่วนของเทวสถาน แท่นเทวรูป แท่นศิวลึงค์ ที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก

เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ. เชียงใหม่ ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088 วัดเจดีย์หลวงจึงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

 

พระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ ขนาดความสูงประมาณ 80 เมตร

พระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ ขนาดความสูงประมาณ 80 เมตร

ด้านในพระอุโบสถ

ด้านในพระอุโบสถ

พระเจดีย์ ด้านนอก วัดเจดีย์หลวง

พระเจดีย์ ด้านนอก วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

พระพุทธรูปหุ่น

พระพุทธรูปหุ่น

พระพุทธรูปหุ่น

พระพุทธรูปหุ่น

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

วิหาร วัดเจดีย์หลวง

วิหาร วัดเจดีย์หลวง

พระธาตุเจดีย์หลวง ในสมัยมหาเทวีจิรประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย เกิดพายุฝนตกหนัก แผ่นดินไหว พระมหาเจดีย์หลวงได้พังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์ จากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานกว่า 4 ศตวรรษ พระมหาเจดีย์หลวงที่เห็นปัจจุบันกรมศิลปกรเพิ่งจะ บูรณปฏิสังขรณ์

พระธาตุเจดีย์หลวง ในสมัยมหาเทวีจิรประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย เกิดพายุฝนตกหนัก แผ่นดินไหว พระมหาเจดีย์หลวงได้พังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์ จากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานกว่า 4 ศตวรรษ พระมหาเจดีย์หลวงที่เห็นปัจจุบันกรมศิลปกรเพิ่งจะ บูรณปฏิสังขรณ์

บริเวณรอบๆ วัดเจดีย์หลวง

บริเวณรอบๆ วัดเจดีย์หลวง

พระธาตุเจดีย์หลวง จะมีทางเข้า เพื่อไปกราบสักการะพระประธาตุในพระธาตุ

พระธาตุเจดีย์หลวง จะมีทางเข้า เพื่อไปกราบสักการะพระประธาตุในพระธาตุ

บรรยากาศวิหารภายในวัดเจดีย์หลวง

บรรยากาศวิหารภายในวัดเจดีย์หลวง

พระธาตุเจดีย์หลวง แบบจำลอง

พระธาตุเจดีย์หลวง แบบจำลอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --