ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,707

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง อ.มือง เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันนี้อยู่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ หลักอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง

 

 

 
พระประทาน เสาอินทขิล

พระประทาน เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

วัด เสาอินทขิล

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --