ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 200

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่ที่บ้านม้งขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน ความลาดเอียงของพื้นที่ประมาณ 15–60 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300–1,400 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิต่ำสุด ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 10-15°C และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 24–26°C อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 18–23°C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม./ปี>

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ดอกไม้ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ดอกไม้ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ดอกไม้ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ดอกไม้ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

มุมถ่ายภาพสวยๆ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

มุมถ่ายภาพสวยๆ ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --