ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 833

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน เขื่อนแม่งัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน มีแพพักลอยน้ำให้บริการ เป็นแหล่งดูนก แหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิด ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ มีพันธุ์ปลาหลากหลาย เช่น ปลากด ปลาสวาย ปลาบึก มีศาลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิด

อ่างเก็บน้ำในเขื่อนจะเป็นสีเขียวแวดล้อมด้วยป่าเต็งรังจะงดงามมากเป็นพิเศษช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. เมื่อป่าเริ่มเปลี่ยนสี และน้ำในเขื่อนจะใสมาก บางครั้งสามารถมองเห็นฝูงปลาได้

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --