ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,583

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจครับ ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 20 และมีทางลูกรังเลี้ยว ซ้ายเข้าไปน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร หากเดินทางโดย รถโดยสาร ขึ้นที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) สายเชียงใหม่ ปาย แล้วขอลงตรงปากทางเข้าน้ำตกหมอกฟ้า ต้องเดินเข้าไปอีก 2 กม.

 

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --