ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,278

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ป่าครอบคลุมอยู่2จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปาย  มีสภาพป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและมีจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มเย็นสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดังที่มีชื่อว่ามีทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ179.5ตารางกิโลเมตร หรือ 112,187.50 ไร่

สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานฯมีบ้านพักบริการ รวมทั้งสถานที่กางเต็นท์ ร้านอาหาร 

 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

บรรยากาศรอบๆ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

บรรยากาศรอบๆ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ป้ายด้านหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ป้ายด้านหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ทางเดินขึ้นไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ทางเดินขึ้นไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

บรรยากาศธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

บรรยากาศธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ที่นอกระเบียง-ชมวิวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ที่นอกระเบียง-ชมวิวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --