ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,861

บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

บ้านควายไทย ตั้งอยู่ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรมต่างๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่น การไถพรวนไปจนถึงงานนวดข้าว การไถดะ ฯลฯ

นักท่องเที่ยว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทย และการใช้เครื่องมือการเกษตรประเภทต่างๆ

 

บรรยากาศริมน้ำ บ้านควายไทย

บรรยากาศริมน้ำ บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

ค่าธรรมเนียม

0

การเดินทาง

0

ฤดูกาลท่องเที่ยว

0

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --