ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,611

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

ชาวบ้านมีความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมของชาวเขา

 
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่ บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขามีหลายหลัง นั่งท่องเที่ยวมากันต่อเนื่องชาวบ้านอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ

   

การเดินทาง

จากเส้นทางแม่ริม - สะเมิง เลี้ยวซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นลูกรังและสูงชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น

   
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --