ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,195

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

ชาวบ้านมีความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมของชาวเขา

 
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บริเวณถนนบ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

รุูป

รุูป

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

ชาวบ้านบ้านม้ง (แม้ว) จะอยู่บริเวณ เนินเขา

การเดินทาง

จากเส้นทางแม่ริม - สะเมิง เลี้ยวซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นลูกรังและสูงชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น

   
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --