ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,652

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ และในปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ว่า"สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์" หรือ Queen Sirikit Botanic Garden

ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลักก็คือ พื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัย และส่วนพื้นที่สวนและการจัดแสดง สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป จุดทีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากก็คือกลุ่มอาคารเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งหมด 12 โรงเรือน เป็นแหล่งแสดงพืชพรรณที่น่าสนใจ โดยเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดคือ เรือนแสดงไม้ป่าดงดิบ ที่ได้จัดสภาพไว้เหมือนกำลังเดินอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบจริง ด้วยการจัดตกแต่งพื้นที่เป็นเนินเขาและน้ำตกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของภูมิทัศน์ พืชพรรณที่จัดแสดงอาทิ พืชจำพวกหมาก ปาล์ม และเรือนแสดงไม้ป่าดงดิบแห่งนี้ยังเป็นเรือนกระจกที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย

นอกจากเรือนไม้ดงดิบแล้ว เรือนพืชแล้ง ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในเรือนพืชแล้งได้รวบรวมพืชสกุลกระบองเพชรต่างๆจากทั่วโลกทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และยังออกดอกสีสันสวยงาม และพืชสกุลศรนารายณ์ กุหลาบหิน เสมา นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนกระจกที่จัดแสดงพรรณไม้อีกหลายชนิดอาทิเรือนไม้น้ำ เรือนรวมพรรณบัว เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ เรือนแสดงพืชสมุนไพร เป็นต้น

เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทยก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ โดยในปัจจุบันทางสวนได้ทำการรวบรวมและเพาะเลี้ยงไว้กว่า 350 ชนิด นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมหลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางสวนหิน-เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย เป็นเส้นทางเดินเท้าเลียบไปตามห้วยแม่สาน้อยผ่านไปทางสวนหิน ซึ่งเป็นแหล่งรวมพืชแล้งนานาชนิด และไปสิ้นสุดที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย เส้นทางสวนรุกขชาติ เริ่มจากศูนย์สารนิเทศเดินไปตามถนนสู่สวนรุกขชาติ ผ่านวงศ์กล้วยไม้ ปาล์ม เตย บอน ราชพฤกษ์ เข้าสู้สวนเฟิน จากนั้นผ่านวงศ์ขิง-ข่า ปรง และสนเขา

ทางสวนพฤกษศาสตร์ยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารหอพรรณไม้ และร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าจากธรรมชาติ และพันธุ์พืช หรือไม้ดอกไม้ประดับจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย


ภายในสวนจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ พื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัย และส่วนพื้นที่สวนและการจัดแสดงสีสันสดใสสวยงามกล้วยไม้ออกดอก 

 
ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

เรือนไม้น้ำ จัดแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่างๆ

เรือนไม้น้ำ จัดแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่างๆ

เรือนไม้น้ำ จัดแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่างๆ

เรือนไม้น้ำ จัดแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่างๆ

เรือนกล้วยไม้และเฟิร์น (Orchids & Ferns)

เรือนกล้วยไม้และเฟิร์น (Orchids & Ferns)

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนพืชทนแล้ง (Arid Plants) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ปลูกพืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ

เรือนรวมพรรณบัว

เรือนรวมพรรณบัว

ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

จุดชมวิวบน ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

จุดชมวิวบน ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

วิวเดินทางลอยฟ้า

วิวเดินทางลอยฟ้า

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

ทางเดินลอยฟ้า Canopy Walkway

จุดบริการขายของ

จุดบริการขายของ

จุดขึ้นรถ

จุดขึ้นรถ

มุมถ่ายภาพด้านหน้า

มุมถ่ายภาพด้านหน้า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถรวมทั้งคนขับ 50 บาท

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --