ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,481

สวนสัตว์แมลงสยาม

สวนสัตว์แมลงสยาม

สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect Zoo) “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และฟาร์มแมลงมีชีวิต” Discovery Museum & Live Insect Breeding Farm
ภายในแบ่งเป็น 2 โซน
1. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ >> เชิญชมตัวอย่างแมลงสะสมนานาชนิดจากทั่วโลก แมลงแปลก แมลงหายาก และนิทรรศการวิชาการหลากหลายด้านกีฏวิทยา
2. แมลงมีชีวิต >> เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าแมลงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับเกร็ดน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับโลกใบเล็กของแมลง ในสวนผีเสื้อธรรมชาติและสวนการเรียนรู้ #สวนผีเสื้อ #โลกของด้วง #แมงมุมยักษ์ #แมงป่อง #ตั๊กแตนตำข้าว #ตั๊กแตนกิ่งไม้ #ตั๊กแตนใบไม้ #จิ้งหรีด #แมลงสาบยักษ์

 


ป้ายสวนสัตว์แมลงสยามบริเวณทางเข้าต้อนรับ สวนสัตว์แมลงสยามบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว สวนสัตว์แมลงสยามจุดจำหน่ายตั๋วข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอยู่ในหนังสือสวนสัตว์แมลงสยาม จ.เชียงใหม่ 

ป้ายสวนสัตว์แมลงสยาม

ป้ายสวนสัตว์แมลงสยาม

บริเวณทางเข้าต้อนรับ สวนสัตว์แมลงสยาม

บริเวณทางเข้าต้อนรับ สวนสัตว์แมลงสยาม

บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว สวนสัตว์แมลงสยาม

บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว สวนสัตว์แมลงสยาม

จุดจำหน่ายตั๋ว

จุดจำหน่ายตั๋ว

ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอยู่ในหนังสือ

ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอยู่ในหนังสือ

สวนสัตว์แมลงสยาม จ.เชียงใหม่

สวนสัตว์แมลงสยาม จ.เชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --