ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,412

น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม แบ่งเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ชั้น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น

ทางเข้า
บริเวณทางเข้า

น้ำตกชั้นที่ 1
น้ำตกชั้นที่ 1


น้ำตกชั้นที่ 4


ทางเดินไปชมน้ำตกชั้นที่ 5  น้ำตกชั้นที่ 5

การเดินทาง

แยกเข้าทางซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 7 เข้าเขตวนอุทยาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --