ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,416

สวนกล้วยไม้แม่แรม

สวนกล้วยไม้แม่แรม

เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการปลูกพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิด ตลอดจนการสาธิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ จำพวกเข็มกลัด ต่างหู สร้อย ซึ่งทำจากกล้วยไม้ ใบไม้ และแมลงต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดเป็นฟาร์มผีเสื้อ ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท 

 

การเดินทาง

ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 5.5

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --