ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,199

ฟาร์มงูแม่สา

ฟาร์มงูแม่สา

เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวชอบอีกที่ โดยเฉพาะนั่งท่องเที่ยวต่างชาติ รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทยและศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงูและการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน แบ่งเป็นรอบๆ แต่ละรอบใช้เวลาแสดงประมาณ 30 นาที

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าผ่านประตู เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท

การเดินทาง

ฟาร์มงูแม่สา ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 3 เส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --