ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 811

สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด

สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด

เป็นสวนกล้วยไม้ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกหาดูได้ยาก อาทิสายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย เป็นสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ มีฟาร์มผีเสื้อ แมวไทย และสัตว์อื่นๆให้ชม 


หน้าทางเข้าเมาท์เทน ออร์คิดบริเวณภายในสวนกล้วยไม้ใน  เมาท์เทน ออร์คิด

ค่าธรรมเนียม

ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

การเดินทาง

อยู่ตรงข้ามสวนสายน้ำผึ้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --