ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,570

สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด

สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด

เป็นสวนกล้วยไม้ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกหาดูได้ยาก อาทิสายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย เป็นสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ มีฟาร์มผีเสื้อ แมวไทย และสัตว์อื่นๆให้ชม 


หน้าทางเข้าเมาท์เทน ออร์คิดบริเวณภายในสวนกล้วยไม้ใน  เมาท์เทน ออร์คิด

หน้าทางเข้าเมาท์เทน ออร์คิด

หน้าทางเข้าเมาท์เทน ออร์คิด

บริเวณภายในสวนกล้วยไม้ใน  เมาท์เทน ออร์คิด

บริเวณภายในสวนกล้วยไม้ใน เมาท์เทน ออร์คิด

ค่าธรรมเนียม

ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

การเดินทาง

อยู่ตรงข้ามสวนสายน้ำผึ้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --