ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,586

บ้านแม่ลาย

บ้านแม่ลาย

บ้านแม่ลาย อยู่ห่างออกไปจาก บ้านแม่กำปอง โดยใช้เส้นทางเดินทางใกล้ๆกัน บรรยากาศของบ้านแม่ลายจะเงียบสงบ เส้นทางคดเคี้ยว ถนนที่มีต้นไม้ใหญ่ ปกคลุม แสงน้อยมากที่จะรอดช่องเข้ามา

บ้านแม่ลาย

บ้านแม่ลาย

พระพุทธรูปปูนปั้น บ้านแม่ลาย

พระพุทธรูปปูนปั้น บ้านแม่ลาย

น้ำตกที่ บ้านแม่ลาย

น้ำตกที่ บ้านแม่ลาย

เส้นทางคดเคี้ยว

เส้นทางคดเคี้ยว

บ้านแม่ลาย

บ้านแม่ลาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --