ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 337

น้ำตกแม่กำปอง

น้ำตกแม่กำปอง

น้ำตกแม่กำปอง มีระดับความสูงทั้งหมด 7 ชั้น ตลอดเส้นทางการเดินชมน้ำตกแม่กำปองนั้น ลักษณะจะเป็นทางเดินสูงชันไปตามแนวเขา ตรงดิ่งขึ้นสู่ด้านบนเพียงอย่างเดียว โดยในช่วงแรกของทางเดินยังพอมีบันไดให้เราเดินกันได้อย่างสบายๆ

ป้ายน้ำตกแม่กำปอง

ป้ายน้ำตกแม่กำปอง

บรรยากาศ น้ำตกแม่กำปอง

บรรยากาศ น้ำตกแม่กำปอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --