ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,982

รุ่งอรุณน้ำพุร้อน

รุ่งอรุณน้ำพุร้อน

เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณ ประดับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนสัตว์ชนิดต่างๆ มีบ่อน้ำแร่อุณหภูมิสูงถึง 105 องศา เซลเซียส มีห้องอาบน้ำแร่และบ้านพัก 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าผ่านทาง ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --