ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 359

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานโตงเตงหรือสะพานขัวโต๋งเต๋ง เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามลำน้ำแม่แจ่ม ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยศรัทธาจากชาวบ้านกองกาน วัดกองกาน และผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุนในการจัดสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างวัดกองกานยังพระธาตุส่องแจ้ง และวัดกองกานกับชุมชนที่อยู่อีกฝั่งน้ำแจ่มทางตะวันออก บนตัวสะพานสามารถมองเห็นบรรยากาศธรรมชาติและสายน้ำเมืองแจ่ม

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ลำน้ำแม่แจ่ม

ลำน้ำแม่แจ่ม

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ภาพมุมสูง สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

สะพานแขวน ขัวโต๋งเต๋ง บ้านกองกาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --