ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 486

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง อยู่ในเขตป่าแม่แจ่ม ต.ห่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้พิภพ ประกอบไปด้วย บ่อน้ำพุร้อนมากกว่า 15 บ่อ เป็นชนิดบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำซึม วางตัวเป็นแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวรอยเลื่อน ไหลรวมกันเป็นธารน้ำร้อนลงสู่น้ำแม่แจ่ม นอกจากนี้แล้วภายในบ่อน้ำร้อนยังมีแรงดันพุ่งขึ้นมากระทบน้ำเย็นใต้ดินเกิดเป็นไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา ความร้อนสูงถึง 99 องศาเซลเซียส บริเวณเป็นที่ราบโล่งเตียนประมาณ 10 ไร่ มีลำห้วยเล็กๆ คือ ห้วยโป่งไหลผ่าน จึงมีทั้งธารน้ำร้อนและน้ำเย็นบริเวณเดียวกัน โดยบ่อน้ำร้อนนั้นอยู่ห่างจากออบหลวง ไปประมาณ 14 กิโลเมตร

ภาพป้าย น้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพป้าย น้ำพุร้อนเทพพนม

จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

จุดลวงไข่

จุดลวงไข่

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ภาพมุมสูงน้ำพุร้อนเทพพนม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --