ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 495

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ น้ำตกจะตกลงมาจากหน้าผา สูงกว่า 100 เมตร นอกจากน้ำตกแม่ปานแล้ว ยังมีกลุ่มน้ำตกแม่ปานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยทรายเหลือง น้ำตกสองพี่น้อง เป็นต้น

ป้ายทางเดินไปน้ำตกแม่ปาน

ป้ายทางเดินไปน้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --